ГоловнаДІЯЛЬНІСТЬІНШІ ПОСЛУГИНавчання з питань ПБ
 Версія для друку

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI, Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого ПКМУ від 26.06.2013 № 444, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417, навчання з питань пожежної безпеки зобов'язані проходити:

  1. до початку виконання своїх обов'язків і періодично (один раз на три роки): 
  • посадові особи відповідальні за пожежну безпеку, утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту;
  1. попередньо (до початку самостійного виконання роботи) / періодично (один раз на рік):
  • працівники, яких приймають на роботу пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою / працівники зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою;

 

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання з питань пожежної безпеки, забороняється.

 

Навчання з питань пожежної безпеки, відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI, Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого ПКМУ від 26.06.2013 № 444, може проводитись лише за наявності погоджених із ДСНС України програм навчання.

Програми навчання Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області погоджені із ДСНС України (лист ДСНС України від 05.02.2021 № 26-1684/261-1 "Про розгляд програм для навчання").

    Твіт